Địa chỉ: Bình Triều, Thăng Bình, Quảng Nam. Giá 1tỷ 5xx triệu.
Diện tích: 1.572m², Có 322m đất ở. Hình thức:

Danh mục: