Địa chỉ: xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai Giá thương lượng
Diện tích: 2000 Hình thức:

Danh mục: