Địa chỉ: Giá 8 tỷ 5
Diện tích: 138.9m Hình thức:

Danh mục: