Địa chỉ: Khánh Hòa Giá 250k/m
Diện tích: 7.000m Hình thức:

Danh mục: