Địa chỉ: xã Phước An, Nhơn Trạch, Đồng Nai Giá 320
Diện tích: 100 m2 Hình thức:

Danh mục: