Địa chỉ: Lâm Đồng Giá 1 tỷ 700 triệu/ sào
Diện tích: 7500m2 Hình thức:

Danh mục: