Địa chỉ: Lâm Đồng Giá 14tỷ. 
Diện tích: 1228m vuông Hình thức:

Danh mục: