Địa chỉ: Đồng Nai Giá 2 tỉ 8 có thương lượng
Diện tích: 300m2 Hình thức:

Danh mục: