Địa chỉ: Hà Nội Giá 26,8 tỉ
Diện tích: 110m2 Hình thức:

Danh mục: