Địa chỉ: Hà Nội Giá 3.65 tỷ
Diện tích: 36,9m2 Hình thức:

Danh mục: