Địa chỉ: Bến Cát.BD Giá 1.25 tỷ
Diện tích: 117m2 Hình thức:

Danh mục: