Địa chỉ: xã Phú Sơn-huyện Lâm Hà-Lâm Đồng Giá 220tr/sào
Diện tích: 1.1ha Hình thức:

Danh mục: