Địa chỉ: xã EaBar, Buôn Đôn, Đắk Lắk. Giá 899tr
Diện tích: 280m2 Hình thức:

Danh mục: