Địa chỉ: 90 Thị Trấn Liên Nghĩa Liên Khương, Lâm Đồng Giá
Diện tích: 150m2 Hình thức:

Danh mục: