Địa chỉ: Bình Hải, Thăng Bình Quảng Nam Giá 2 triệu 4 / m2
Diện tích: 5700 m2 Hình thức:

Danh mục: