Địa chỉ: Phường Hương Chữ - Huế. Giá 1,4 tỷ
Diện tích: 156m2 ,diện tích thực tế gần 300m2 Hình thức:

Danh mục: