Địa chỉ: Phước Minh,huyện Bù Gia Mập ,tỉnh Bình Phước Giá 150 triệu/m
Diện tích: 100m2 Hình thức:

Danh mục: