Địa chỉ: Long An Giá 7,3 tỷ /1 cặp
Diện tích: 6 x 22m  Hình thức:

Danh mục: