Địa chỉ: xã Lê Lợi, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương Giá 580tr
Diện tích: 147m2 Hình thức:

Danh mục: