Địa chỉ: Hòa Trung, Di Linh, Lâm Đồng Giá 8.1 tỷ
Diện tích: 1ha Hình thức:

Danh mục: