Địa chỉ: Bình Thuận Giá 80 tr/m
Diện tích: 20m x27m Hình thức:

Danh mục: