Địa chỉ: Phường 7, TP Đà Lạt, Lâm Đồng Giá 5tr/m2
Diện tích: 789.1m2 Hình thức:

Danh mục: