Địa chỉ: trung tâm thị trấn Lương Sơn - tình Hòa Bình Giá 5tr/m
Diện tích: 747m/200m Hình thức:

Danh mục: