Địa chỉ: Vĩnh xuân vĩnh thái( hướng vào chùa linh quang) Giá 250tr
Diện tích: 80m2 Hình thức:

Danh mục: