Địa chỉ: XÃ ĐĂK NIA -TP GIA NGHĨA-ĐĂK NÔNG Giá 6.5 tỷ
Diện tích: 13ha Hình thức:

Danh mục: