Địa chỉ: xã Diên phú, Diên Khánh, Khánh Hòa. Giá 5.5tr/m2
Diện tích: 4000m2 Hình thức:

Danh mục: