Địa chỉ: thôn Thanh Sơn xã Kỳ Văn huyện Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh Giá 850 triệu
Diện tích: 184m2 Hình thức:

Danh mục: