Địa chỉ: t6 Quán Đông kb Giá 1ty 7xx tiểu học
Diện tích: 168m2 Hình thức:

Danh mục: