Địa chỉ: VIỆT KHÊ, XÃ TÂN DÂN, AN LÃO HẢI PHÒNG Giá 720tr
Diện tích: 74m2. Hình thức:

Danh mục: