Địa chỉ: CHÍNXÃ BÌNH LỢI-HUYỆN BÌNH CHÁNH-TỈNH LONG AN Giá 2.3 tr/m2
Diện tích: 4000m2 Hình thức:

Danh mục: