Địa chỉ: Bắc Ninh Giá 22tr/m2
Diện tích: 315m Hình thức:

Danh mục: