Địa chỉ: Lòng Hồ Hoà Bình! Giá 1,x tỷ
Diện tích: 124m2 Hình thức:

Danh mục: