Địa chỉ:  Nam Từ Liêm, Hà Nội Giá
Diện tích: 40 m2 Hình thức:

Danh mục: