Địa chỉ: Nguyễn Bình - Nhà Bè, TP HCM Giá 18 tỷ
Diện tích: 240m2 Hình thức:

Danh mục: