Địa chỉ: Giá 2.3 tỷ
Diện tích: 45m2 Hình thức:

Danh mục: