Địa chỉ: Huyện Phú Gíao, Bình Dương Giá 1 tỷ 3 - 5 tỷ
Diện tích: 4.808 m2 - 274 m2 Hình thức:

Danh mục: