Địa chỉ: Khánh Hòa Giá 5 tỷ ( có thương lượng )
Diện tích: 800m2  Hình thức:

Danh mục: