Địa chỉ: Mặt Bằng Văn Sơn - Ninh Hải - Thị Xã Nghi Sơn - Thanh Hoá Giá 750 triệu
Diện tích: 98m2 Hình thức:

Danh mục: