Địa chỉ: Khánh Hòa Giá 1,6 tỷ
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: