Địa chỉ: Tp Thủ Đức Hcm Giá
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: