Địa chỉ: Quận 9 tp HCM Giá 2 tỷ 9 có thương lượng
Diện tích: 107m2 Hình thức:

Danh mục: