Địa chỉ: Kon Tum Giá 2ty3
Diện tích: 125,9m2 Hình thức:

Danh mục: