Địa chỉ: PHƯỜNG LỘC TIẾN -TP BẢO LỘC -LÂM ĐỒNG  Giá 3,6 tỷ (có thương lượng nhẹ)
Diện tích: 110m2 Hình thức:

Danh mục: