Địa chỉ: Lâm Đồng Giá 11.999999 tỷ
Diện tích: 98.8m2 Hình thức:

Danh mục: