Địa chỉ: Vĩnh Long Giá 11 tr/1m2 
Diện tích: 937,4m2 Hình thức:

Danh mục: