Địa chỉ: Lâm đồng Giá 5.6 tỷ
Diện tích: 1.7ha Hình thức:

Danh mục: