Địa chỉ: Lào Cai Giá 2 tỉ 150 triệu
Diện tích: 112.4m Hình thức:

Danh mục: