Địa chỉ: Thôn Hợp Nhất ,Xã Tế Nông, Huyện Nông Cống - Thanh Hóa Giá 3xx/ lô
Diện tích: 134,6m2 Hình thức:

Danh mục: