Địa chỉ: Minh Tân, Kiến Thụy Hải Phòng Giá 520 triệu
Diện tích: 66m2 Hình thức:

Danh mục: