Địa chỉ: Bình Phước Giá 1.9 tỉ
Diện tích: 10x20 Hình thức:

Danh mục: